Helsehjelp til flyktninger og asylsøkere

Innhold

Her finner du informasjon om tuberkulosetesting og helsehjelp for flyktninger fra Ukraina.

Alle som kommer til Norge fra Ukraina og som skal oppholde seg her i en lenger periode har plikt til å bli undersøkt for tuberkulose.

- Det er veldig viktig at alle nyankomne ukrainere tar kontakt med Larvik kommune på telefonnummer 455 04 190 for gratis undersøkelse for tuberkolose. Det er fordi Ukraina i mange år har slitt med høy forekomst av denne sykdommen, forteller kommuneoverlege Anne-Christine Bendixen Markset.

Derfor stilles det krav om at alle ukrainske borgere som ankommer Norge må bli undersøkt for tuberkulose så snart som mulig etter ankomst, og helst innen fire uker etter ankomst.

Det er flere grupper i befolkningen som har plikt til tuberkuloseundersøkelse:

  • Nyankomne innvandrere fra land med høy forekomst
  • Kontakter til personer med smittsom lungetuberkulose
  • Personer som kan ha vært utsatt for smitte og som skal jobbe med pasienter eller barn
  • Alle flyktninger og asylsøkere til Norge, uavhengig av hvilket land de kommer fra

Har rett til helsehjelp

Helsehjelp for flyktninger og asylsøkere i Norge har rett til helsehjelp for fysiske og psykiske plager, rusproblemer og tannbehandling.

Vanlig legekonsultasjon eller andre spørsmål?

For vanlig legekonsultasjon eller andre spørsmål om til helsehjelp for ukrainske flyktninger, kan du ringe Larvik kommune på telefon 455 04 190. Telefonen er bemannet på hverdager mellom kl 08.30-15.00.

Hvis du trenger legetime, vil vi sette dette opp for deg. Vi har lege til stede to dager i uka, tirsdager og torsdager.

Hva koster det?

Som voksen (over 16 år) må du betale et beløp etter fastsatte takster (egenandel) når du har vært hos legevakt, fastlege eller spesialisthelsetjeneste.

Beløpet varierer, men ligger ofte mellom 150-350 kroner. Du betaler ingenting for å bli lagt inn på sykehus. Hvis du ikke har mulighet til å betale egenandelen, skal du likevel få hjelp. Ta kontakt med NAV for mer informasjon om dette.

Akutt sykdom eller skade?

For personer med akutt sykdom eller skader som trenger øyeblikkelig hjelp og ikke kan vente til neste dag, må du kontakte legevakten på telefon 116 117, eller medisinsk nødnummer 113 når du tror det er akutt og står om liv og helse.

Til toppen