Her er det midlertidig skoledrift

Elever og lærere ved Stavern skole fordeles på to lokasjoner. Tidligere Varden barnehage og Stavernhallen.

Lokasjoner for midlertidig skoledrift

Skoledriften for Stavern skole avvikles todelt fra høsten 2022.

1. - 3. klasse

Småskoletrinnet 1.-3.trinn og SFO skal ha lokasjon på det som tidligere var Varden barnehage. Her opprettes det som nå vil hete Stavern skole 1.-3.trinn.

I tilknytning til det eksisterende bygget på Varden, vil det bli montert en skolemodul (bygg med klasserom, grupperom og garderober), som fraktes inn og monteres fra leverandør. Dette er klart til skolestart i august. SFO avvikler langdagene i juni på Varden. 

Varden Bhg Web

4. - 7. klasse

Mellomtrinnet 4.-7.trinn og SFO skal ha lokasjon i tilknytning til område ved Stavernhallen.

Her blir det montert skolemoduler for 4.-7.trinn. Disse plasseres sør for Stavernhallen. Skolen vil disponere hallen til kroppsøving og annen tilsvarende aktivitet på dagtid. Personalet vi benytte avtalte møterom i hallen til personalarealer på dagtid. SFO for 4.trinn vil også ha tilhold her i skolemodulene i perioden.

Stavernhallen1 Web
Til toppen