Newtonrom

Innhold

Undervisningstilbud for å styrke realfag og teknologiske fag i skolen. I Newton-rommet vil elevene møte spennende utfordringer og praktiske øvelser som motiverer til innsats.

Mål

Målet er å bidra til å styrke realfag og teknologiske fag i skolen i tråd med læreplanene.
Mer praktisk læring og flere spennende oppgaver for elevene skal stimulere til bedre mestring. Dette sees som et ledd i en større realfagsatsing i Larvik og Vestfold – og vi ønsker å sette et godt fotavtrykk for fremtiden. Newton Larvik skal gjøre det lettere og mer interessant for dagens unge å velge realfaglige og teknologiske utdanningsveier.

Påmelding til undervisning i Newton Larvik

Roboter og matematikk - EV3

5.-7. årstrinn

Newton-modul nr. 1681

I denne modulen skal elevene lære om forholdet mellom omkrets og kjørt lengde ved å jobbe praktisk med en LEGO® MINDSTORMS® EV3-robot. Elevene jobber parvis, og det ligger godt til rette for differensiering i oppgaveløsingen.
Elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder.

8.-10. årstrinn

Newton-modul nr. 1633

Gjennom arbeid med Newton-modulen, er målet at elevene skal gjøre nye erfaringer og utvikle ny kunnskap om produksjon av elektrisk energi fra fornybare og ikke fornybare energikilder.
Undervisningen vil variere mellom faglige innledninger, praktiske læringsaktiviteter og samtale i fellesskap. Viktige begreper er energi, energioverføring, energitap, stillingsenergi og bevegelsesenergi.

Newton Larviks nettside
Til toppen