Velkommen til Larvik sommerskole!

Larvik sommerskole er et gratis tilbud til alle barn opp til og med 10.trinn i Larvik. Sommerskolen er finansiert via Utdanningsdirektoratet, og skal være en arena der elevene kan delta i faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter i skolens sommerferie 2021. 

Sommerskole-aktivitetene deles i to kategorier:

  • Ukeskoler:
    Tilbud om kurs som går over flere dager (3-5) hovedsakelig i uke 25, 26, 31 og 32. Det er mulig å melde seg på flere kurs. Det er bindende påmelding. Dersom eleven unnlater å møte på første kursdag, kan eleven miste plassen og den går til en på venteliste. Påmeldingsfrist 11.juni

  • Aktiviteter:
    Tilbud om kurs og aktiviteter som har kortere varighet, som oftest timebasert, i alle uker 25-32. Hver elev kan melde seg på flere av disse, men må selv sørge for at tidspunkt ikke kolliderer. Det er bindende påmelding. Ingen påmeldingsfrist.
Til toppen