Les dette før du melder deg på

 • Larvik Sommerskole er et gratis aktivitetstilbud i sommerferien for alle elever i private og kommunale grunnskoler (opp til 10.trinn inneværende skoleår) i Larvik kommune.

 • Larvik Sommerskole er kun for elever bosatt i Larvik kommune.

 • Kursene er delt i to kategorier. Ukeskurs (3-5 dager) arrangeres hovedsakelig i ukene 25, 26, 31 og 32. Dagskurs (timebasert, eller opp til 2 dager) arrangeres i alle uker fra uke 25-32.

 • Påmelding skjer etter førstemann til mølla-prinsippet og er bindende.

 • Det er mulig å melde seg på flere ukeskurs, og kan også velge flere dagskurs i tillegg. 

 • Skulle det oppstå forhold som gjør at eleven ikke kan delta (sykdom/karantene), oppfordrer vi foresatte til å gi beskjed til kursleder på kurset du er påmeldt snarlig, slik at vi kan tilby plassen til andre elever. 

 • Det er av tekniske årsaker ikke mulig å legge inn flere elever pr påmelding.

 • Vi tar forbehold om evetuelle feil på påmeldingssidene.

 • Tilbudet arrangeres av Larvik kommune med støtte fra regjeringen gjennom tilskudd til nye og utvidede sommerskoletilbud ifb. med korona-pandemien.

 • Larvik Sommerskoles kurs arrangeres av både interne og eksterne kursholdere. Etter at plassene er tildelt, vil videre kommunikasjon og informasjon rundt det enkelte kurs foregå direkte mellom kursansvarlig og foresatte/elev. Sjekk derfor at du bruker rett email-adresse ved påmelding.

 • Elever som deltar på Larvik Sommerskole er definert som elever i kommunens grunnskole under gjennomføringen av kurset. Lover og regelverk for grunnskoler er derfor gjeldende. Kurset skal være politisk, religiøst, etnisk, kjønnsmessig og på alle andre måter nøytralt. Elever som deltar på kurset er forsikret gjennom kommunens avtaler.

 • Larvik Sommerskole forbeholder seg retten til å avlyse kurs på lang eller kort varsel, flytte kurs, endre innhold eller lengde på kurs eller tilby elever plass på andre uker/kurs for å fylle opp ved lav påmelding. Dette gjelder også dersom tiltak i forbindelse med covid-19 pandemien eller andre uforutsette forhold gjør dette nødvendig.

 • Kursene gjennomføres etter de til enhver tid gjeldende nasjonale, regionale og lokale smittevernregler, samt grunnskolenes smittevernveiledere og eventuelle særforbunds egne smittevernregler.

Personvern: Ved å sende inn påmelding godtar du Larvik kommunes personvernerklæring: https://www.larvik.kommune.no/administrasjon/personvernerklaering/

Til toppen