Veileder for skjermtolking

Skjermtolking egner seg til bruk ved nesten alle typer samtaler, som et godt alternativ til fremmøtetolking. Her følger en veileder.

Ved bruk av skjermtolking befinner som regel tolkebrukere seg i samme rom, mens tolken befinner seg et annet sted. Deltakere kommuniserer via lyd og bilde.

Av utstyr trenger du

 • Stabilt nettverk.
 • Stor skjerm og 360-kamera (gir best kvalitet). Et godt kamera du kan bruke er for eksempel Logitech BCC950 ConferenceCam.
 • Bærbar PC med god lydkvalitet, eller nettbrett med integrert kamera og mikrofon, kan også benyttes.
 • Bruk appen Jitsi Meet dersom du benytter nettbrett. Denne bør lastes ned på forhånd første gangen.

Fremgangsmåte

 • Bestilleren bestiller skjermtolking og får bekreftelser på bestillingen og tolken, på samme måte som ved andre type tolkeoppdrag, her.
 • Det blir generert en link til skjermtolking minimum ½ time før oppdraget starter (eller før, dersom møtet blir opprettet mindre enn ½ time før det skal starte). OBS! Benytt nettleser Chrome eller Chromium.
  Linken går til epost- adressen som bestilleren er registrert med hos oss, og bestilleren må derfor ha tilgang til denne eposten på den maskinen/ enheten som skal benyttes under skjermtolkingen. Dersom det er flere møtedeltakere, kan bestilleren legge inn disse ved opprettelse av skjermtolkingsoppdrag i bestillerens portal. Møtedeltakerne vil da få tilsendt link til møtet. Linken blir automatisk slettet 2 timer etter avtalt sluttidspunkt for oppdraget.
 • Når møtedeltaker/e klikker på linken vil han bli møtt av beskjeden: For å gå inn i samtalen klikkes det på «Gå inn i konferansen». Husk å godta bruk av mikrofon og webkamera!
 • Dersom du benytter nettbrett, husk å laste ned appen Jitsi Meet. Det gjør du enkelt ved å trykke på «Download app» i «Google play» eller i «Apple app store».
  Når appen er lastet ned så vil den ta deg direkte til møtet ved å klikke på linken. Dersom du allerede har appen trenger du kun å trykke på «Continue to the app», i linken.
 • Skjermtolkingen er nå klar til å starte.

Hva du bør tenke på når du bruker skjermtolk

 • Vi anbefaler at møteansvarlig starter møteforberedelsen noen minutter før tolkeoppdraget starter.
 • Avtal alltid med tolken ved start av samtalen hvordan den skal foregå, hvor mange som deltar og i hvilke roller og hvilke signaler tolken skal gi for å komme inn med sin tolking.
 • Gi tolken anledning til å presentere sin rolle og funksjon.
 • Sørg for riktig plassering av tolkebrukere. Hold øye med hva tolken ser, og sett ord på det tolken ikke kan se. Husk at brå bevegelser også kan skape forstyrrelser i lyden.
 • Dersom det er nye deltakere som kommer inn eller noen forflytter seg, er det viktig at dette også blir fanget av kamera.
 • Bruk av skjermtolking ved bruk av bærbar pc eller nettbrett egner seg ikke til møter som har mer enn noen få deltakere.
 • Dersom du har behov for å bruke skjermtolk ved større møter må du ha egnet utstyr som for eksempel webkamera av typen Logitech BCC950 ConferenceCam, som installeres i rommet.
 • De ulike kommunikasjonssituasjonene krever ulik tilrettelegging for å sikre god kommunikasjon. Skjermtolking krever bedre styring og strukturering av samtalen enn ved frammøtetolking. Fagpersonen som leder samtalen må derfor påse at antall deltakere, utstyr, lys- og lydforhold m.m. er tilpasset tolkesituasjonen.
 • Tolkebrukere kan legge til rette for tolkingen ved å legge inn pauser i egen talestrøm for å unngå problemer i kommunikasjonen knyttet til turtaking.
 • Lytt til tolkens behov for pause.

Gi tolken beskjed så fort som mulig dersom bruker blir forsinket eller ikke kommer.

Til toppen