Språkpraksis

Innhold

Deltakerne ved norskopplæringen er en allsidig gruppe, med svært ulik bakgrunn og livserfaring. Felles for dem er at de ønsker å komme ut i arbeid og integreres i det norske arbeids- og samfunnslivet.

Språkpraksis - en metode

Norskskolen ser det som viktig at deltakerne kan komme ut for å praktisere det norske språket som de lærer på skolen. Mange deltakere viser fremgang i muntlige ferdigheter og forståelse av arbeidslivet etter endt praksis. Samtidig øker det deltakernes motivasjon for å lære mer norsk.

For deltakernes læringsprosess er det viktig å treffe norske kollegaer på en arbeidsplass. Derfor inngår vi avtaler med arbeidsplasser om utplassering i en språkpraksis.

Betaling

Dette er kostnadfritt til de som tar imot deltakere i språkpraksis.

Hva er en språkpraksis?

En språkpraksis er en viktig del av norskundervisningen. Det innebærer at en deltaker fra Norskskolen har praksis i en virksomhet i en avtalt periode.

Hensikten med språkpraksis er at deltakeren skal få språktrening i et reelt språkmiljø, få innblikk i et mulig fremtidig yrke og innsikt i hvordan det norske arbeidslivet fungerer. Det er også viktig at deltakeren blir gjort kjent med de skrevne og uskrevne reglene på en arbeidsplass.

Muntlige ferdigheter

Europarådets avdeling for moderne språk utviklet i 2001 det felles europeiske rammeverket for språk sombeskriver ulike språknivåer fra et elementært (A) til et selvstendig (B) til et avansert nivå (C).

En deltakers muntlige ferdigheter kan deles inn i ulike språklige nivå, se Språklige nivå for mer informasjon.

Oppfølging

Kontaktlærer ved Norskskolen har ansvaret for den pedagogiske delen av språkpraksis, og vil jevnlig komme på besøk på arbeidsplassen. Læringen som skjer på arbeidsplassen integreres i klasseromsundervisningen. Det kreves ingen faste møte- og avtaletider, kun at vi får komme på besøk uten å forstyrre den daglige driften. Det kreves ingen rapportering for språkpraksisplassen.

Kompetanseheving

Norskskolen tilbyr veiledning og kurs i flerkulturell forståelse, interkulturell kommunikasjon og andre relevante temaer knyttet opp mot mangfold på arbeidsplassen. 

Kontakt

  • Monika Kreken Randsted Praksiskoordinator/lærer
  • Janette Sporsheim Praksiskoordinator
  • Johan Henrik Riiser Konsulent
Til toppen