Samfunnskunnskap

Innhold

Norskskolen tilbyr 50 timers samfunnskunnskapskurs på ulike språk med tospårklige lærere og tolker. Språkene varierer etter behov.

Når er det samfunnsfagskurs

Nytt samfunnskunnskapskurs oppstart 19.01

Mål for kurset

Målene i læreplanen for 50 timer samfunnskunnskap styrer hvordan innholdet i prøven blir. Læringsressursen samfunnskunnskap.no dekker pensum og svarene på oppgavene i prøven blir å finne der.

Samfunnskunnskapsprøve 

Nye dato for prøve er 20.04.

Meld dere på via deres kontaktlærer eller via privatistportalen, https://adaptit.enovate.no/adapt-it/PPSamf#/

Hvor lenge varer prøven

Prøven i samfunnskunnskap varer i maksimalt 60 minutter.

Bruk av tolk

Hvis det ikke er praktisk mulig å benytte eksaminator og ekstern sensor som snakker et språk kandidaten forstår godt, må kommunen sørge for å kvalifisert tolk.

Mer informasjon om Tolketjenesten. 

Til toppen