Samfunnskunnskap

Innhold

Norskskolen tilbyr 50 timers samfunnskunnskapskurs på ulike språk med tospårklige lærere og tolker. Språkene varierer etter behov.

Når er det samfunnsfagskurs

Mål for kurset

Målene i læreplanen for 50 timer samfunnskunnskap styrer hvordan innholdet i prøven blir. Læringsressursen samfunnskunnskap.no dekker pensum og svarene på oppgavene i prøven blir å finne der.

Samfunnskunnskapsprøve 

Meld dere på via deres kontaktlærer eller via privatistportalen, https://adaptit.enovate.no/adapt-it/PPSamf#/

Prøvedatoer

26.10.2018 

07.12.2018

Hvor lenge varer prøven

Prøven i samfunnskunnskap varer i maksimalt 60 minutter.

Bruk av tolk

Hvis det ikke er praktisk mulig å benytte eksaminator og ekstern sensor som snakker et språk kandidaten forstår godt, må kommunen sørge for å kvalifisert tolk.

Mer informasjon om Tolketjenesten. 

Til toppen