Mer norsk på nett

Innhold

Et pilotprosjekt for innvandrere med lang botid, permanent opphold og svake norskferdigheter settes i gang høsten 2019.

Om tilbudet

Larvik Læringssenter, avdeling Norskskolen, starter derfor opp et nytt kurs for innvandrere som har bodd lenge i Norge og som ønsker å bli bedre i norsk. Tilbudet er til deg som ikke lenger har rettigheter til ordinær norskundervisning. Undervisningen vil foregå på nett, i tillegg til noen samlinger på skolen.
Kurset varer i 12 uker, og starter opp 4. november 2019.

Hvem kan få tilbudet

Tilbudet er for de som:

  • har permanent opphold og behov for å lære mer norsk, både muntlig og skriftlig.
  • har adresse i Larvik kommune.

Kontaktinformasjon

Er dette noe for deg? Ta kontakt med: 

Rune Aares
975 82 803
rune.aares@larvik.kommune.no

Last ned produktark​

Til toppen