Integreringsmottak

Innhold

Sammen med Karrieresenteret i Vestfold, NAV Larvik og Larvik Mottak skal Larvik Læringssenter, avd. Norskskolen, og Larvik Kommune utvikle en modell for fulltidsprogram som 75 av beboerne ved Larvik Mottak følger.

Larvik kommune deltar som en av 5 kommuner i Norge i et nasjonalt prosjekt. Prosjektet startet høsten 2016, og er planlagt å vare ut 2018. 

Norskopplæring

Norskopplæringen som gis i dette prosjektet skal sammen med karriereveiledning, yrkesveiledning, forberedelser til bosetting og UDI sitt informasjonsprogram sette deltakeren i stand til å foreta bevisste valg for fremtidig utdanning, yrkesaktivitet og samfunnsdeltakelse. Det å bo i mottak har tidligere vært forbundet med frivillig aktivitet, som i stor grad handler om «å lette hverdagsbelastingen for beboere, og bidrar bare i mindre grad til kompetanseheving og integrasjonsforberedelse» (Fafo – rapport 2017: 07, Opphold i Asylmottak).

Med prosjekt Integreringsmottak synliggjøres regjeringens ønske om at aktivitetstilbudet i asylmottakene i større grad skal være kompetansefremmende. Obligatorisk norskopplæring og forberedelse på bosetting sammen med tett samarbeid med fremtidig bosettingskommune gjør at deltakerne i større grad enn tidligere kan oppleve forutsigbarhet og forståelse for egen situasjon.

Kontakt

Til toppen