Forberedende yrkespraksis

Innhold

Larvik Læringssenter tilbyr per i dag forberedende yrkespraksiskurs for SFO (FYP1 SFO) og Salg (FYP2 Salg).

Mange deltakere kan utvikle sine norskkunnskaper raskere, hvis de i tillegg til norskopplæring har mulighet for å delta i arbeidslivet gjennom jobb eller praksisplass.
Larvik Læringssenter tilbyr derfor kurs hvor skolebasert norskopplæring kombineres med praksis og opplæring innen et yrkesfag.
Ved å tilrettelegge for fagopplæring og styrke arbeidsrettingen i norskopplæringen blir også deltakerne bedre rustet til å gå ut i arbeidslivet.
Deltakerne får også undervisning i norsk, arbeidslivskunnskap, bransjenorsk, økonomi og data.

Vi hjelper deltakerne med å finne praksisplass.

Forberedende yrkespraksis - SFO (FYP1)

Hvem passer kurset for?

I første rekke for deltakere på spor 1 og langsomt spor 2 med et språknivå opp mot A1, og deltakere som ikke får godt nok utbytte av mer tradisjonelle undervisningsformer.
Kurset kan også passe for deltakere som ønsker å lære mer om yrket Barnet- og ungdomsarbeider. Da kan dette kurset fungere som en forberedelse til senere fagopplæring som eventuelt kan føre frem til fagbrev.

Innhold i kurset

 • Få kunnskap om og erfaring med norsk arbeidsliv med lover og regler, arbeidskultur, kommunikasjon på arbeidsplassen, arbeidsnorsk osv.
 • Få deltakerne en begynnende yrkesopplæring/fagopplæring som for noen kan føre til jobb og for enkelte være første skritt på veien til fagbrev.
 • Få opplæring i hverdagsmatematikk og bruk av iPad (mail, nettbruk).

Målet med kurset er å

 • jobbe mot A2 nivå
 • gi deltakere med lav progresjon i norskopplæringen en alternativ og bedre tilpasset metode for å lære norsk
 • få attest og referanse for arbeidet

Organisering

Antall semester: Ett semester.
Oppstartsdato: 
Ukedager/tidsrom: Mandag-fredag, dagtid.

Arbeidsrettingen gjennomføres ved utplassering i kommunale SFO’er. Tilbudet organiseres med ½ dag undervisning etterfulgt av ½ dag praksisutplassering.

Undervisning fra mandag-fredag kl 08.30-11.00, etterfulgt av språkpraksis i SFO fra kl 12.00-16.00 4 dager pr. uke. (Det inngås individuelle avtaler).

Påmeldingsfrist

Forberedende yrkespraksis - Salg (FYP2)

Hvem passer kurset for?

FYP2 Salg er et kurs for de som ønsker å jobbe innen varehandel eller eventuelt andre serviceyrker. Kurset gir praksis i en bedrift innen den bransjen deltakeren ønsker å jobbe.

Kunnskapsnivå, norsk: A2, muntlig og skriftlig.

Faglig forkunnskap: Egnethet, motivasjon og interesse for varehandelen.

Innhold i kurset

På kurset får deltakerne norskopplæring i kombinasjon med fagopplæring og praksis i butikk/bedrift. I tillegg blir det gitt undervisning i arbeidslivskunnskap, bransjenorsk, økonomi og data.

Målet med kurset er å

 • få bransjerettet språkkunnskap
 • jobbe mot B1 nivå
 • få attest og referanse for arbeidet
 • gjøre deltakerne mest mulig ansettbare i norsk arbeidsliv
 • gjøre det lettere å ta et fagbrev senere.

Organisering

Antall semester: 2 semester.
Oppstartsdato: 
Ukedager/tidsrom: mandag -fredag, dagtid.

Deltakerne har 2 dager undervisning i partallsuker og 3 dager undervisning i oddetallsuker. Mandag, tirsdag og annenhver onsdag kl. 08.30-14.30 + hjemmearbeid.

Deltakerne har praksis 3 dager i partallsuker og 2 dager i oddetallsuker. Torsdag, fredag og annenhver onsdag, kl 08.00-16.00 (individuelle avtaler etter butikkens åpningstider).

Påmeldingsfrist

1. juni 2018

Kontakt

 • Inger Tjersland Prosjektleder Kurs og kompetanse
Til toppen