Migrasjonsrådgiver

Innhold

I 2017 fikk Larvik kommune en egen migrasjonsrådgiver.

Kommunestyret vedtok i behandlingen av temaplan for innvandrerbefolkningen at 100 % stilling som migrasjonsrådgiver skulle opprettholdes. Stillingen vil organisatorisk være plassert under virksomhetsleder for Larvik Læringssenter (LLS). Stillingen er midlertidig, foreløpig fram til 31.07.18, da den skal evalueres av kommunestyret i løpet av prosjektperioden.

Migrasjonsrågivers funksjon

Målet med stillingen er å bidra til at den enkelte innvandrer raskere kan få hjelp og bistand til oppgaver som synes vanskelige i det nye samfunnet. Forskning viser at god og riktig veiledning og bistand vil sette den enkelte innvandrer i stand til raskere læring i bl.a. språk og arbeid, og slik sett styrke sine videre muligheter i samfunnet.

Migrasjonsrådgiveren skalfungere som et bindeledd mellom den enkelte innvandrer og de ulike kommunale tjenestene og vil derfor være tilgjengelig for kommunale virksomheter som ser behov for kontakt, både i enkeltsaker og som et ledd i å styrke informasjon om sine tjenester ut til innvandrerbefolkningen.

Målgruppe

Alle innvandrere som bosetter seg i Larvik kommune.

Oppgaver knyttet til stillingen kan være

 • Boligproblematikk
 • Økonomisk råd og veiledning
 • Helse
 • Utdanning og arbeid
 • Skatt, selvangivelse, Min ID
 • Barnevern og barneoppdragelse
 • Fritidsaktiviteter og muligheter
 • Foreldreveiledning
 • Kulturforskjeller
 • Nettverk

Besøksadresse

Kontakt

 • Helene Gutterød Huseby Migrasjonsrådgiver
Til toppen