Korte bransjekurs med morsmålsstøtte

Innhold

Med utgangspunkt i egne erfaringer og teorier som vektlegger morsmålets betydning for andrespråkslæring, ønsket Larvik Læringssenter å se nærmere på bruk av morsmålsstøtte i korte bransjekurs og på praksisplass.

Om prosjektet

Vi skal utvikle en veileder for morsmålstøtte på praksisplassen, og kombinasjonen praksis/undervisning. Veilederen vil være basert på egne erfaringer, forskning og teori, og vil inneholde føringer og eksempler for de som jobber med morsmålstøtte. Videre skal vi utvikle materiell mot bransjer der det mangler opplæringsmateriell, og utarbeide en Bransjeportal på nett. I Bransjeportalen vil vi samle det digitale materiellet som allerede foreligger i de ulike bransjene, i tillegg til det vi selv utvikler. Vi skal også utvikle og implementere en modell med korte bransjekurs. Modellen skal være utformet på en slik måte at vi kan kjøre flere bransjer parallelt, og den skal kunne brukes av andre små, mellomstore og store kommuner. 

Gå til Bransjeportalen

Kontakt

Ønsker du mer informasjon om prosjektet, kontakt oss:

Monica Kreken Randsted
T: 906 41 221
E: Send e-post

Til toppen