Viktig informasjon fra Tolketjenesten i Larvik

Innhold

Tolketjenesten er pålagt å spare på tolkeutgiftene, og vil i den forbindelsen oppfordre alle til å vurdere og bestille telefontolk framfor fremmøtetolk.

Viktig informasjon

Tolketjenesten ønsker å informere alle tolkebrukere i Larvik kommune om at vi er pålagt å spare på tolkeutgiftene, og vil i den forbindelsen oppfordre alle til å vurdere og bestille telefontolk framfor fremmøtetolk, der det er forsvarlig.

Oppdrag som egner seg til telefontolking vil for eksempel være som i samtaler med foreldre på skolene, konsultasjonstimer på familiesentrene, legetimer og andre type møter hvor det ikke er mange møtedeltakere og ikke av lang varighet.

Ved bruk av telefontolking befinner som oftest tolkebrukere seg i samme rom, mens tolken tolker på telefon. Det er saksbehandleren/ bestilleren som skal ringe til tolken.

Ved bruk av telefontolk vil vi som kommune spare reisekostnadene (dette inkluderer både reisetid og reiseutgifter). Bruk av telefontolk vil samtidig gi, oss som formidler av tolketjenester, mulighet til å benytte kvalifiserte tolker som befinner seg andre steder i landet, uten at det medfører store reisekostnader.

For at telefontolking skal være vellykket, er dette avhengig av at det blir tilrettelagt fra oppdragsgivers side, og tatt hensyn til det essensielle ved bruk av en slik metode.

Tolketjenesten har laget en veileder for bruk av tolk via telefon. Se link under!

Dersom du er usikker på om oppdraget du ønsker å bestille tolk til, egner seg for telefontolking eller ikke, ta gjerne kontakt med Tolketjenesten for en avklaring.

Tolketjenesten kan også være behjelpelig dersom du som saksbehandler/tolkebruker ønsker mer kunnskap om hvordan du kan best mulig tilrettelegge for denne type tolking, slik at møte med telefontolk blir gjennomført på en god måte.

Bestille tolk

Hvis det er første gang du bestiller tolketjenester gjøres dette via elektronisk skjema eller per telefon/faks.
Telefon 33 17 38 61, mellom kl. 09.00 - 15.00 på alle virkedager, unntatt onsdager.
Faks 33 17 38 62

Bestille tolketjeneste

Spørsmål

Har du spørsmål, ta kontakt med: 

Tan Sadi Ismael
Avdelingsleder Tolketjenesten
M: 982 31 058
E: Tan.Sadi.Ismael@larvik.kommune.no

Til toppen