Nytt COS-kurs på tigrinja

Innhold

Mandag 8. oktober start vi opp nytt COS-kurs (Circle of security - foreldreveiledning) på tigrinja.

COS-kurs på tigrinja

ሓበረታ ፦
ሓድሽ COS ኮርስ ወዪ ካኣ ዓንከል ውሕስነት ብዝብል ኣስተምህሮ ክንጅምር ኢና::
ንዕለት 8/10-18 መስከረም ካብ ሳዓት 17:30 ክሳብ 19:30 በቡረቡዑ ንሸሞንተ ሰሙናት ክካየድ ኢዩ:: ቦታ ዝካየደሉ ኖሽክ ሱኩለ (norskskole 3.etasje).
እዚ ኣስተምህሮ ንኹሉ ጾታ ዝምልከት ኢዩ! ኅተወሳኺ ሓበረታ በዚ ቁጽሪ ተለፎን 96842561 ንኣዝመራ ተወከሱ:: ብሰላም ሙጹ!

Mandag 8. oktober start vi opp nytt COS-kurs (Circle of security - foreldreveiledning) på tigrinja.
Kurset er på 8 samlinger og har to veiledere, der den ene snakker tigrinja.

Tid og sted

Kurssted: Sachnowitz' vei 12, i 3. etasje.
Tid: 17.30-19.30

Påmelding

Ønsker du å vite mer om kurset og melde deg på, ta kontakt på telefonnummer:
968 42 561

Til toppen