Informasjon om koronavirus på flere språk

Innhold

Her finner du brosjyre med generell informasjon om koronavirus oversatt til ulike språk.

Folkehelseinstituttets har laget brosjyre og video med generell informasjon om koronavirus på flere språk, samt en kort tekst om å holde deg oppdatert på 24 språk. 

Lydfilm med generell informasjon om koronavirus er tilgjengelig på YouTube. Videoen er oversatt til disse ulike språkene: Norsk, engelsk, fransk, arabisk, urdu, tigrinja og samisk.

I linken nedenfor finner du også en pdf med en kort tekst om å holde seg oppdatert med oversettelser på 24 språk.

Link til brosjyre og video

Link til brosjyre og video og tekst om koronavirus på flere språk
Til toppen