Informasjon om innføring av skjermtolking ved Tolketjenesten

Innhold

Avdeling Tolketjenesten har nå utviklet og tilrettelagt fagprogrammet til også å omfatte en løsning for formidling av skjermtolking som tolkemetode.

Skjermtolking

Skjermtolking er et satsningsområde, også som en følge ved innføring av kommende lov; Lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven).
Skjermtolking er en metode for fjerntolking, og er som regel et bedre alternativ enn telefontolking, fordi kommunikasjonen ivaretas på en bedre måte.

Tolketjenesten vil legge til rette for fortløpende veiledning for tolkebrukere som tar i bruk denne tolkemetoden.
Det er utarbeidet en veileder for skjermtolking, se link under.
Det antas at oppstarten vil kreve en del av både tolkebrukere og tolker, og vi ber om tålmodighet i innføringsfasen.

Spørsmål

Ved eventuelle spørsmål, kan du kontakte avd. Tolketjenesten på:

T: 33173861/63
E: tolkebestilling@tolklarvik.no

Bestille tolk

Hvis det er første gang du bestiller tolketjenester gjøres dette via elektronisk skjema eller per telefon/faks.
Telefon 33 17 38 61, mellom kl. 09.00 - 15.00 på alle virkedager, unntatt onsdager.
Faks 33 17 38 62

Bestille tolketjeneste
Til toppen