Sommer-SFO

Innhold

Sommer-SFO er et tilbud til barn som allerede har plass i skolefritidsordningen. I juli er det ikke SFO-tilbud på den enkelte skole.

Hvor og når?

Vi gir tilbud om sommer-SFO på Langestrand skole mandag til fredag i uke 27 og 28. Det er en forutsetning at det melder seg tilstrekkelig antall barn. Ønsker du å benytte deg av tilbudet om sommer-SFO må søke om dette.

Når må jeg søke?

Søknadsfristen er 1. mai.

Åpningstider

Sommer-SFO er åpent fra kl. 7.30 til 16.30. Kjernetiden er fra kl. 10.00 - 14.00 og da må alle være tilstede på grunn av aktiviteter.

Betaling

Sommer-SFO koster kr. 1 480,- per uke, inklusiv mat- og aktivitetspenger, prisen per dag kr. 296,-.

Elever på 1. trinn har rett på 12 timer gratis kjernetid per uke, timene kan benyttes 2 dager á 6 timer. Når elever på 1. trinn blir meldt på 5 dager per uke skal du betale for 3 dager. 

Kontaktperson

Hanne Løvall Rastad telefon: 982 31 125.

Til toppen