Kommunalt foreldreutvalg

Innhold

Larvik Kommunale Foreldreutvalg (KFU) er et samlende og koordinerende organ for samtlige foreldre i barnehager og grunnskoler Larvik kommune.

Kontakt KFU styret

Navn Mobilnr Barnehage/skole  Rolle
Christoffer Holt 905 80 218 Sky skole Leder
Svend Tore Lehrmann 957 92 504 Langestrand skole Nestleder
Jane H. Egeli 997 22 090

Fagerli skole
Trollsteinen barnehage

Kasserer
Torodd L. Seierstad 982 50 383 Hedrum barneskole Sekretær
Mads-Arve Moe 480 42 315 Fagerli skole Styremedlem
Cato Nordahl 416 99 886 Stavern skole Styremedlem
Ragnhild Lie 951 76 876 Hedrum barneskole Vara
Jens Gram 920 84 474 Ra ungdomsskole Vara
Béatice Borgen-Dons 917 90 737  Fagerli skole Vara

Tidligere arrangementer

Storforeldremøtet 7.11.13

Presentasjon Jan Ludvig Werner
Presentasjon Buskerud fylkeskommune - Når skolen går på helsa løs

Thomas Nordahl 14.02.12

Thomas Nordahl - Læringsmiljø og foreldrenes betydning for barns læring og utvikling

Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

Et nasjonalt utvalg for foreldre med barn i barnehage.
www.fubhg.no

Foreldreutvalg i skolen (FUG)

Nasjonalt foreldreutvalget for barn grunnskolen.
www.fug.no

 

Til toppen