Vil dere være med å lage sommerskole i Larvik? Søknadsfrist 3.mai.

Innhold

Frivillige lag og foreninger får nå mulighet til å søke om å arrangere sommerskole for barn i Larvik.

Larvik kommune har mottatt midler fra Utdanningsdirektoratet for å kunne tilby gratis sommerskole for elever 1.-10. trinn sommeren 2021. Sommerskolen skal bidra til faglig påfyll og til å motivere f.eks. elever som er i overgangen mellom barneskole og ungdomsskole eller i overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring.

Newtonrommet, Kulturskolen og Pi-parken er allerede involvert med ulike tilbud, men det er rom for flere. Vi tror at jo større variasjon vi kan ha i tilbudet, jo flere ulike elever klarer vi å møte.

Vi henvender oss derfor nå til frivillige lag og foreninger i kommunen, som får mulighet til å søke om å lage et av tilbudene som skal inngå i sommerskolen.

Midlene skal bidra til opprettelse av nye sommerskoletilbud i kommunen eller til utvidelse av eksisterende tilbud, og skal ikke finansiere eksisterende lokale tilbud.

HVORDAN SØKE?

Dersom deres organisasjon kunne tenke seg å lage et tilbud i sommerskolen, kan dere sende følgende informasjon til Thorny Cesilie Andersen innen 3. mai:

  • En kort beskrivelse av tilbudet dere ser for dere, fokus på hva elevene vil lære og hvor det skal arrangeres
  • Angi hvilke alderstrinn tilbudet vil gjelde (innenfor 1.-10.trinn)
  • Angi hvor mange dager tilbudet skal gå over (i utgangspunktet ønsker vi 5 dager, med opplegg mellom kl 9 og kl 15) og evt. om det kan gjentas med ny gruppe. Mulighet for opplegg også i helg dersom ønskelig.
  • Angi hvilke uke(r) som er aktuelle (må være uke 25-32)
  • Angi antall elever dere kan ta imot (bør være mellom 15 og 100)
  • Sett opp et enkelt budsjett som viser overslag over utgifter (midler fra kommunen kan dekke læringsressurser, lokaler, rengjøring, transport, lønn m. m). Tilbudet må være gratis for elevene.

Organisasjonene som får tilbud om å være en del av sommerskolen, vil få bekreftelse innen utgangen av april. Vi ser for oss at påmelding til sommerskolen for elevene vil åpne medio mai. Tilbudet til elevene og påmelding vil publiseres på nett.

Thorny Cesilie Andersen
Prosjektleder Sommerskolen Larvik,
Sommerskolen@larvik.kommune.no

Til toppen