Ungdata-undersøkelsen 2021 - Hvordan er det å være ung i Larvik i dag?

Innhold

I løpet av de nærmeste ukene vil ungdata-undersøkelsen gjennomføres i Larvik kommune. Tidligere har kommunen gjennomført undersøkelsen i 2013 og 2017.

Det er elever på ungdomsskolen og elever ved videregående (opptil 19 år) som skal svare på undersøkelsen

Hva er ungdata-undersøkelsen?

Formålet med undersøkelsen er å gi ungdommen mulighet til å fortelle beslutningstakerne i kommunen hvordan det er å vokse opp i Larvik i dag. Spørsmålene i ungdata-undersøkelsen vil omhandle blant annet forhold til skole, venner og foreldre, helse, trivsel og livskvalitet, seksualitet, mobbing og rus.

Foreldre kan få tilsendt spørreskjemaet i sin helhet ved å kontakte regionalt kompetansesenter på rusfeltet (KoRus).

Kontaktperson ved KoRus:
Rosanne Kristiansen
spesialrådgiver, KoRus Sør
Tlf: 99 42 06 88
rosanne.kristiansen@korus-sor.no

Undersøkelsen er frivillig og anonym. Det vil ikke være mulig å finne ut hvem som har svart når resultatene offentliggjøres.

Hvordan gjennomføres undersøkelsen?

Undersøkelsen gjennomføres på skolen i en klassetime. Skolehelsetjenesten vil ha beredskap i etterkant av undersøkelsen for elever som måtte ha behov for det.

Foresatte som ikke ønsker at barn under 18 år skal delta, må gi beskjed til kontaktlærer/skolen.

Kontakt

  • Mette Daapan Folkehelsekoordinator
Til toppen