Temakvelder om ungdom og rus

Larvik kommune og Politiet inviterer foreldre til temakvelder med fokus på holdninger, adferd og rusmidler

I endringen fra barn til snart voksen endrer holdninger og livsstil seg. Denne overgangen markerer en form for løsrivelse fra foreldrene og etablering av en identitet som nesten voksen.
Mange er nysgjerrige på å prøve alkohol og ser det som et naturlig steg i retning av voksenlivet.

  • I undersøkelser gjort av Opinion i 2017, svarer 74% at de drikker mer enn foreldrene tror.

  • Ungdata tall fra ungdomsskolene i Larvik i 2017 viser at det å drikke seg full og røyke hasj gir høyere status da enn i 2013.

Foreldre er de viktigste forebyggerne og førstelinjeforsvaret. Foreldrenes grenser fungerer som beskyttelse frem til barna og unge er sterke nok til å stå for egne valg og handlinger.

Men ingen kan gjøre jobben alene.

Derfor ønsker Larvik kommune og politiet å invitere til en temakveld med fokus på holdninger, adferd og rusmidler.

Temakveldene er spesielt rettet mot foresatte som har ungdommer som skal begynne på ungdomsskolen.

  • 18.03 | 19.00-19.30 | Kvelde barne- og ungdomsskole
  • 25.03 | 19.00-20.30 | Ra ungdomsskole
  • 09.04 | 18.00-20.00 | Tjodalyng u. skole
  • 10.04 | 17.30-19.00 | Lardal barneskole
  • 23.04 | 18.00-20.00 | Valby barneskole
  • 07.05 | 17.30-19.00 | Fagerli Skole
  • 13.05 | 17.30-19.00 | Brunla ungdomsskole
  • 15.05 | 18.00-19.30 | Mesterfjellet skole

For mer informasjon, ta kontakt med Erica Gutterød Dabe // egd@larvik.kommune.no

Til toppen