STL+ konferanse

Den femte STL+ konferansen ble gjennomført 3. og 4. mai 2018 i Lillestrøm. Også i år var representanter fra Larvik tilstede.

Konferansen stilte opp med svært dyktige foredragsholdere innenfor både teori og praksis, deriblant Jørgen Frost, Mona Wiklander, Frank Hansen og Simen Spurkland.

Det var lagt opp til dialog og praksismøter med andre skoler, lærere, foredragsholdere og diverse utstillere.

Bildet fra venstre: Julie Nyegaard Hauger (PPT-rådgiver Larvik), Frank Hansen (Statped og utvikler av STL+), Lise-Merete Eftedal (TPO-koordinator Fagerli skole), Gard Odberg (lærer Mesterfjellet skole), Mona Wiklander (utvikler av STL+) og Jan Gamre (daglig leder i Kreasjon og styreleder i STL+stiftelsen).

Hva er STL+?

STL+ står for "skrive seg til lesing med lydstøtte". Elevene jobber med oppdagende skriving gjennom teknologi og i dialog med lærer. Det digitale verktøyet har skriveprogram og tastatur med talesyntese og lydstøtte.

Dialogen mellom lærer og elever er helt sentral i denne arbeidsformen, og gjennom språksamtaler hvor undring og utforsking står i sentrum, utvikles elevenes språkforståelse. Dialogen med elevene er viktig gjennom hele prosessen og skaper et inkluderende og støttende læringsmiljø.

Gjennom STL+ får elevene en helhetlig tilnærming til ord og begreper, noe som gir økt læring og mer aktive elever.

Med fokus på språk, samtaler, modellering, og åpne oppgaver med hjelp i teknologien er dette en arbeidsform som passer for alle klassetrinn.

Skoler som har tatt i bruk STL+ forteller om gode erfaringer med både læring og trivsel.

Til toppen