Søk om tilskudd til inkludering av barn og unge

Innhold

Tilskuddsordningen er nå lyst ut. Søknadsskjemaet finner du på Bufdirs søkeportal, med søknadsfrist 18. november

Informasjon og søknadsportal

For mer informasjon, kontakt Lill Tove Skoglund i Larvik kommune.

lill.tove.skoglund@larvik.kommune.no

Til toppen