Smitte og karantene ved flere skoler i Larvik

Innhold

Vi har påviste smittetilfeller på tre av våre skoler. Nærkontakter er satt i karantene og testes.

Status

Vi har påvist smittetilfelle ved Østre Halsen skole, Mellomhagen ungdomsskole og Stavern skole. Nærkontakter er satt i karantene og er, eller vil i løpet av dagen bli, testet.

Sporingsarbeidet har vist at det også er nærkontakter på Sky skole, Tjodalyng skole, Valby skole, Jordet skole og Hedrum ungdomsskole. Disse nærkontaktene er også i karantene og testes. 

Nærkontakter skal sitte i karantene i ti dager uavhengig om svar på prøven er negativ (det vil si ikke påvist smitte).

Fjernundervisning

For å sikre forsvarlig undervisning i dagene som kommer er det besluttet at det skal gjennomføres fjernundervisning for flere enn de som nå sitter i karantene. Mange av våre lærere sitter også i karantene, men kan følge opp undervisningen hjemmefra

Dette gjelder:

  • 6. og 7. trinn ved Østre Halsen skole
  • 8-10. trinn ved Mellomhagen ungdomsskole (dvs hele skolen)
  • 7. trinn ved Stavern skole

Mer informasjon om gjennomføring kommer fra den enkelte kontaktlærer.

Smittesporing

Når en person er påvist smittet av covid19 settes vedkommende i isolasjon og Larvik kommune setter i gang sporingsarbeid rundt vedkommende.

Da går man gjennom hvilke personer den smittede har hatt kontakt med i løpet av de siste dagene. Det diskuteres også detaljer for å avdekke hvem den smittede har hatt nærkontakt med.

  • Alle nærkontakter blir satt i karantene i 10 dager
  • Alle nærkontakter blir kontaktet av Larvik kommune

Se mer informasjon og definisjon av nærkontakt her.

Sporingsarbeidet pågår fortsatt og dette arbeidet kan avdekke flere nærkontakter.

Karantene

Personer som er i karantene kan gå ut av eget hjem, men skal unngå nærkontakt med andre.

Karantene omfatter å:

  • Ikke gå på jobb eller skole
  • Unngå reiser og ikke ta offentlig transport
  • Unngå andre steder der man lett kommer nær andre ( f.eks. fritidsaktiviteter)

Alle nærkontakter skal i karantene i 10 dager og blir kontaktet av kommunens testteam for avtale om testing.

Uavhengig av testresultat skal nærkontakter være i karantene i 10 dager. Får du symptomer etter å ha blitt testet, skal du ta kontakt med testteamet for å bestille ny test.

Familiemedlemmer til personer som er definert som nærkontakter er ikke i karantene. Vi oppfordrer derimot familiemedlemmer til å være ekstra bevisst på smittevernreglene i hele karanteneperioden.

Til toppen