Skolestart for grunnskolen skoleåret 2020/2021

Innhold

Viktig informasjon om skolestart mandag 17.august

Vi gleder oss til veldig til å ta imot de 5246 elevene som skal møte opp til første skoledag mandag 17.august.

Velkommen til et nytt skoleår!

Litt om smittevern

Vi forsøker å gjøre skolestarten så normal som mulig, men må fortsatt ta hensyn til smittevern og avstandsregler.

Skoleåret ble avsluttet på gult smittenivå, og vi har planlagt for gult smittenivå videre. Dette innebærer i hovedsak:

 1. Syke personer skal ikke være på skolen
 2. God hygiene
 3. Redusert kontakt mellom personer

Les mer om gult smittenivå her

Førsteklassinger

Ved enkelte skoler kan man ikke fylle klasserommet både med førsteklassinger og begge deres foreldre.Dette er noe rektor ved hver skole vurderer ut ifra gjeldende smittevernregler, og det vil bli sendt ut egen informasjon om dette. Men vi kan love at alle skolestartere som trenger ei hånd å holde inn i klasserommet, skal få det. 

Berg skole

Brunla ungdomsskole

 • 8. - 10. trinn kl. 08.20 - 14.00
 • Oppmøte kr. 8.20 i skolegården for alle trinn.
 • Skolens nettside

Fagerli skole

 • 1. trinn A + B kl. 09.00 - 12.45
 • 1. trinn C + D kl. 10.00 - 13.45
 • 2. - 4. trinn kl. 08.30 - 13.45, oppmøte ved sin trinn-inngang.
 • 5. - 7. trinn kl. 08.30 - 14.15, oppmøte ved sin trinn-inngang.
 • Skolens nettside

Frøy skole

Hedrum barneskole

 • 1. trinn kl. 09.00 - 12.15, oppmøte i skolegården.
 • 2. trinn kl. 08.15 - 12.15, oppmøte i skolegården ved klassens inngang.
 • 3. - 7. trinn kl. 08.15 - 14.10, oppmøte i skolegården ved klassens inngang.
 • SFO åpner når skolen slutter.
 • Skolens nettside

Hedrum ungdomsskole

Hvarnes skole

Jordet skole

 • 1. trinn: 3 grupper likt som besøksdagen kl. 09.00 - 12.00, 09.30 - 12.30, 10.00 - 13.00. 
 • SFO åpner når skolen slutter.
 • 2. - 7. trinn kl. 08.15 - 14.00
 • Skolens nettside

Kvelde skole

Langestrand skole

 • 1. trinn kl. 09.30 - 13.00
 • 2. - 4. trinn kl. 08.30 - 13.00
 • 5. - 7. trinn kl. 08.30 - 14.15
 • Skolens nettside

Lardal skole

 • 1. trinn kl. 09.00 - 14.10, oppmøte i skolegården.
 • 2. - 10. trinn kl. 08.30 - 14.10
 • Skolens nettside

Mellomhagen ungdomsskole

 • Alle elever kl. 08.30 - 14.00, oppmøte i skolegården for alle trinn.
 • Skolens nettside

Mesterfjellet skole

 • 1. trinn kl. 09.00 - 12.00, oppmøte utenfor inngang B.
 • SFO åpner når skolen slutter.
 • 2. - 7. trinn kl. 08.30 - 13.00, oppmøte på samme kohortområder ute i skolegården som i fjor.
 • 8. - 10. trinn kl. 08.30 - 14.15, oppmøte på oppmerkede områder utenfor Farrishallen.
 • Skolens nettside

Ra ungdomsskole

Sky skole

 • 1. trinn kl. 09.00 - 13.30, møter ved flaggstang i skolegården.
 • SFO åpner når skolen stenger.
 • 2. - 4. trinn kl. 08.30 - 13.30
 • 5. - 7. trinn kl. 08.30 - 14.15
 • Skolens nettside

Stavern skole

 • 1. trinn kl. 09.00 ved flaggstanga i skolegården.
 • SFO åpner når skolen slutter.
 • 2. - 7. trinn kl. 08.30, oppmøte i skolegården. Se informasjon på hjemmesiden.
 • Skolens nettside

Tjodalyng skole

 • 1. trinn kl. 08.30 - 12.00 møter ved lekeapparater ved fotballbanen.
 • 2. - 10. trinn kl. 08.15 møter ved inngang til klasserom.
 • Skolens nettside

Valby skole

 • 1. trinn kl. 08.30 - 12.15
 • 2. - 4. trinn kl. 08.15 - 12.15
 • 5. - 7. trinn kl. 08.15 - 13.30
 • Skolens nettside

Verdensmesteren

Østre Halsen skole

 • 1. trinn kl. 9.00 - 12.45, oppmøte utenfor gymsalen. 1A møter kl. 9.00 og 1B møter kl. 9.45.
 • 2. - 4. trinn kl. 08.15 - 14.00, oppmøte i skolegården på oppmerkede plasser.
 • 5. - 7. trinn kl. 08.30 - 13.45, oppmøte i skolegården på oppmerkede plasser.
 • Skolens nettside
Til toppen