Skoleskyss og smittevern

Innhold

Oppdaterte retningslinjer fra VKT om skoleskyss og smittevern.

Nytt i versjon 5

  • Presisering om at vi i denne perioden er avhengige av at alle – både skole, elever og foresatte gjør det de kan for at færrest mulig reiser kollektiv i denne perioden. Dette er svært viktig for at vi skal kunne ha nok kapasitet til de som må reise med bussen. Det er derfor ønskelig at foresatte bidrar med transport av sine barn til og fra skolen for de som bor utenfor gå- og sykkelavstand og som har mulighet til dette.
  • I forbindelse med skole- og klasseturer så oppfordrer vi skolene til å benytte nærområdene til turer og ikke benytter kollektivtrafikk. I tråd med veilederen om smittevern for skolene.
  • Info om munnbind.
  • Presisering om at elever må ha med seg skolekort/ gyldig billett på bussene. Elever som ikke har dette i orden kan bli bedt om å forlate bussen/bli nektet ombordstigning ved kontroll.
    Ønskelig at skolene går ut med info om dette direkte til elevene spesielt i Vestfold.
Til toppen