Skoleskyss og smittevern fra og med 11. desember 2021

Innhold

Fra og med 11. desember ble følgende tiltak iverksatt for ordinær kollektivtrafikk og skoleskyss.

 • Reisende må benytte bakdør ved både påstigning og avstigning.
 • Billettsalg om bord stoppes
 • Første seterad til høyre for sjåfør skal ikke benyttes.
 • Fordører og bakdører åpnes på holdeplasser ved på- og avstigning for å sikre gjennomlufting.

Tiltakene over ble innført lokalt i Vestfold og Telemark fylke for å sikre at sjåførene ikke smittes slik at vi kan opprettholde mest mulig av kollektivtilbudet og skoleskyssen i tiden fremover.

Med unntak av påbud om munnbind der det ikke kan holdes 1 meters avstand, samt anbefaling om å ikke reise kollektiv når det ikke er nødvendig, er det ikke innført andre nasjonale anbefalinger eller påbud.

Informasjon om å benytte munnbind informeres det om i våre kommunikasjonskanaler, plakater og på skjermer i bussene. Vi følger også opp med vektere i byområdene som bidrar til å oppfordre reisende til å benytte munnbind på busser og i terminalområdene.

For skoleskyss med taxi og minibuss tilstrebes det å kjøre faste elevgrupper i transportmidlene i tråd med anbefalinger fra trafikklysmodellene til helsedirektoratet.

På ordinære avganger registrerer vi en betydelig nedgang i antall passasjerer. Dette skyldes i hovedsak økt bruk av hjemmekontor og øvrige nasjonale påbud og anbefalinger. Flere grunn- og videregående skoler går over til hjemmeundervisning fra torsdag 16. desember og dette vil frigjøre kapasitet som kan settes inn på andre avganger om det skulle bli stor belastning.

Vi ber dere ta hensyn til følgende punkt i trafikklysmodellen p.t.:

For gult nivå 1.-7. klasse og ungdomsskole

Skoleturer som innebærer samling av elever på tvers av kohorter/klasser og på offentlige transportmidler bør begrenses.

For rødt nivå 1.-7. klasse og ungdomsskole

Skoleturer som innebærer samling av elever på tvers av kohorter/ klasser og på offentlige transportmidler må avlyses.

For gult nivå – videregående skole

Skoleturer som innebærer samling av elever på tvers av klasser og på offentlige transportmidler begrenses.

For rødt nivå – videregående skole

Skoleturer som innebærer samling av elever i større grupper og/på offentlige transporter må avlyses.

Vi mottar gjerne tilbakemeldinger på henvendelser om avganger med mange passasjerer. Vi trenger avgangstid og linjeinformasjon i den forbindelse.

Vi vil også tett følge opp belastningen på både skolebusser og ordinære bussruter for å sikre at ledig kapasitet på grunn av færre passasjerer omdisponeres, for å sikre et forsvarlig kollektivtilbud i tiden fremover.

Gode råd for elever som benytter kollektivtrafikk:

 • Ha alltid med deg ditt skolekort.
 • Har du ikke skolekort må billett kjøpes før påstigning. Se vkt.no/billett og farte.no/billett for mer info.
 • Påstigning kun via bakdør.
 • Er du over 12 år? Benytt munnbind om du ikke kan holde avstand.
 • Første seterad på motsatt side av sjåfør skal ikke benyttes.
 • Benytt sitteplasser før ståplasser. Å sitte skulder til skulder er tryggere enn å stå.
 • Bruk setebelte.
 • Avstigning kun via bakdør.

Med ønske om et fortsatt godt samarbeid!

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Telefon 33 30 01 00, skoleskyssV@vtfk.no

Til toppen