Skal barnet ha SFO plass?

Barn i 1.-4. klasse kan få tilbud om SFO plass, men alle som skal ha plass må søke.

Alle barn i 1.-4. klasse kan søkes til et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid. I tillegg kan barn med særskilte behov i 5.-7. trinn få plass etter søknad.
Det kan søkes om plass gjennom hele året. Det kan søkes om hel plass (5 dager pr uke), 4 dagers plass (4 faste dager pr uke) eller redusert plass (inntil 3 dager pr uke eller fleksible dager – for eksempel etter foreldres arbeidsturnus).

Les mer om Skolefritidsordningen

Til toppen