SE MEG

Larvik kommune lanserer i dag konseptet "SE MEG". Målet er god kommunikasjon og dialog om arbeidet med barn og unge det er knyttet undring eller bekymring til.

Larvik kommune skal i løpet av de neste tre årene utvikle og implementere en ny samhandlingmodell for alle som jobber med barn og unge i kommunen.

Målet er å kvalitetssikre tidlig, koordinert og brukerorientert oppfølging av barn og unge det er knyttet en undring eller bekymring til.

For å nå viktige målgrupper med informasjon fra prosjektet, lanserer vi i dag kommunikasjonskonseptet «Se meg». Gjennom ulike kommunikasjonskanaler skal vi formidle innhold både fra prosjektet spesielt og fra Larvik kommunes arbeid med barn og unge generelt:

  • Et magasin (print og digital) hvor primærmålgruppen er ansatte i Larvik kommune. Magasinet vil også være interessant for andre lesere, og finnes tilgjengelig på kommunens nettside.
  • En åpen facebookside «SE MEG – felles innsats for barn i Larvik», hvor vi deler utvalgt innhold fra magasinet, samt annet innhold om Larvik kommunes arbeid med barn og unge.
  • En lukket facebookgruppe for alle ansatte som jobber med barn og unge i Larvik kommune. Her vil prosjektgruppen formidle faglig innhold fra prosjektet, og ansatte kan ha faglige diskusjoner, få svar på spørsmål etc.

– For å lykkes med innføringen av ny samhandlingsmodell for nærmere 2000 ansatte i ulike virksomheter, tror vi det er avgjørende at de ansatte har et felles kunnskapsgrunnlag og målbilde. Kanalene i «SE MEG»-konseptet skal bidra til dette, sier prosjektleder Elin Stangeby.

PROSJEKT BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats)

  • Utvikle og implementere en samhandlingsmodell på fire nivåer 
  • Utvikle en konkret handlingsveileder 
  • Øke ansattes kompetanse både om BTI og det faglige innholdet i arbeidet med tidlig innsats, samordning og medvirkning

LES MER OM BTI HER

– I tillegg er det veldig viktig for oss at dette arbeidet blir synlig for innbyggerne.

For at vi skal kunne levere enda bedre tjenester, er vi helt avhengig av dialog og medvirkning fra ulike grupper. Magasinet og Facebooksiden blir viktige verktøy for å få til dette, sier Stangeby.

HANDLINGSVEILEDER: Eksempel fra Færder kommune som har implementert BTI-modellen.
Til toppen