Rødt nivå på skolene fra fredag 17.desember

Kommuneoverlegen har besluttet rødt nivå på alle våre skoler fra og med fredag 17.12.21 - 22.12.21.

Larvik kommune har opplevd et økende smittetrykk blant våre barn og unge den siste tiden. I tillegg er bemanningssituasjonen i våre skoler svært krevende med hensyn til å ha en forutsigbar drift. Det rapporteres også om økende bekymring rundt smittesituasjonen blant elever, foreldre og ansatte. 

Beslutningen om rødt nivå innebærer i hovedsak følgende:

  • Digitalt undervisningstilbud for elevene på 5. - 10. trinn
  • Undervisning i kohorter på skolen for 1. - 4. trinn, med smitteverntiltak på rødt nivå.

For enkelte skoler kan det bli aktuelt å måtte tilby hjemmeundervisning også for lavere trinn. Informasjon om dette vil komme fra den enkelte skole.
Dette gjelder kun når smitte-/bemanningssituasjonen utvikler seg slik at det må løses ved digital hjemmeundervisning. I utgangspunktet får alle i 1.-4. trinn undervisning på skolen. 

Formannskapet diskuterte tematikken i et ekstraordinært formannskapsmøte onsdag kveld.

Her kan du lese meldingen kommunedirektøren sendte formannskapet i forkant av møtet.

Til toppen