Redusert betaling i SFO

Du kan nå søke om redusert betaling for SFO-opphold for skoleåret 2020/2021.

Søknad

Du søker om redusert foreldrebetalingen fra Visma Flyt skole.

Når du har logget deg inn, klikk på “Søknader” under elevens navn.

  • Velg “Redusert betaling, søknad”
  • Velg “Årsak”
  • Skriv “Begrunnelse” for søknad
  • Last opp vedlegg = Skattemelding

Hvis du ikke får lastet opp vedlegg kan du skive i feltet “Begrunnelse” at dokumentasjon ettersendes. Du kan levere dokumentasjon til SFO-leder eller sende det til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Vedtak

Vedtak om redusert foreldrebetaling gis fra måneden etter at du har søkt og gjelder ut skoleåret 2020/2021.
  

Informasjon om betalingssatser og vedtekter
Til toppen