Ny avis - Larvikskolen junior

Innhold

Endelig er den her, avisa du ikke visste du savnet - nemlig Larvikskolen junior. Vi håper denne avisa skaper leseglede og trivsel for alle barn i Larvik kommune i en tid der vi ikke kan være sammen slik vi vanligvis bruker.

Larvik er blitt en språkkommune. I disse dager produseres det mange digitale tekster. Noen av disse tekstene får nå muligheten til å bli publisert i Larvikskolen junior – en avis for barnehagebarn og elever på 1. – 7. trinn i Larvik. 

Til foresatte

Dette kan være greit å vite:

 1. Alle elever som ønsker/får sine arbeider publisert i avisen må foresatte ha godkjent samtykkeskjemaet i Visma.
  Visma er nå oppdatert for også å favne om Larvikskolen junior.

 2. Hva bilder gjelder:
  Bilder av elevene kan publiseres, hvis de er tatt for å illustrere skolesituasjoner/den situasjonen de skriver om. Vi ønsker ikke portretter av personvernårsaker.
  Viktig at foresatte klarerer bildet som sendes til lærer. Det er lærer som sender artiklene videre til avisredaksjonen.

 3. Vi har en utfordring, nemlig at vi ikke aner responsen på dette. Skulle responsen bli stor, er kan det hende vi samler stoffet opp til et nytt nummer.
  - Temaene som skal skrives om presenteres av læreren.
  - Rettskriving må være på plass (vi ønsker ikke å sette noen elever i dårlig lys).
  - Korte tekster. Tabloidformat. Må være lestbart og ikke for langt.

Hva kan eleven skrive om?

Det er tre hovedoverskrifter:

 • Folkehelse og livsmestring
 • Demokrati og medborgerskap
 • Bærekraftig utvikling

Se skriverammene for tips til hva du kan skrive om og hvordan du kan skrive.

Hvordan sende inn tekst?

Første frist for å sende inn tekst er onsdag 1. april kl 12.
Send teksten teksten din til din lærer på epost så vil h*n sende den til avisredaksjonen.

Hvor finner jeg avisa?

Avisa er publiser og du finner den her https://junior.larvikskolen.no/.

Ny avis - Larvikskolen junior
Til toppen