Mulig streik i bussnæringen fra 11.april

Streiken kan få konsekvenser for skoleskyss i Larvik fra 11.april. Les mer her.

Før påske ble det brudd i forhandlingene mellom LO og NHO om årets lønnsoppgjør. Bussjåfører over hele landet kan derfor bli tatt ut i streik til helgen hvis det ikke blir enighet i lønnsoppgjøret.

I Vestfold og Telemark vil sjåfører i følgende selskaper bli tatt ut i en eventuell streik i første omgang: Vy Buss, Tide Buss, Unibuss og Unibuss Tur.

Ved en eventuell streik, bortfaller skyssen for grunnskoleelever og elever i videregående skole. Skolene er bedt å varsle berørte elever. Fylkeskommunen organiserer ikke alternativ skyss i forbindelse med streik.

Foreldre til barn som har skoleskyss oppfordres til å følge med på nettsider og nasjonale medier for oppdatert informasjon om eventuell streik. www.vtfk.no, www.vkt.no.

Les hele brevet fra fylkeskommunen her.

Til toppen