Larvikskolen har inngått en intensjonsavtale med Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

"Læring og Undervisning i Digitale Omgivelser" (LUDO) skal gi lærerstudentene enda bedre digital kompetanse og forståelse.

Fra venstre: Tuva Enger (virksomhetsleder skole Larvik kommune), Toril Aagaard (førsteamanuensis USN) og Jørn Andersen (ed-tech rådgiver Larvik kommune)

USN har nå fått 20 millioner kroner fra Kunnskapsdepartementet og Norgesuniversitetet til prosjektet og den nye satsingen skjer i samarbeid med blant annet kommunene Drammen, Porsgrunn, Larvik og Notodden.

Med "Læring og Undervisning i Digitale Omgivelser" (LUDO) løfter USN lærerutdanningen inn i det 21. århundre og kobler digitalisering til utdanningskvalitet.

Larvikskolen skal blant annet delta i ekspertgruppe og praksislærere skal engasjeres i inntil 25% - stillinger for å gi rom for å samarbeide om tidkrevende aktiviteter som skal bidra til å utvikle lærerutdanneres og lærerstudenters PfDK (Profesjonsfaglig Digital Kompetanse).

Virksomhetsleder skole Tuva Enger takker for tilliten og ser frem til et læringsutveksling med USN og Larvikskolen

Fakta:

  • Prosjektet heter LUDO (Læring og Undervisning i Digitale Omgivelser).
  • LUDO betyr opprinnelig spill eller lek.
  • Prosjektnavnet er valgt fordi arbeidet krever utforskning, kreativitet, innovasjon, samarbeid og mot til å stille spørsmål ved, og overskride, utdanningstradisjoner.
  • De neste tre år skal faglærere, praksislærere og lærerstudenter gjøre nettopp dette – sammen.
  • Lærerutdanningsmiljøet har, i samarbeid med praksisfeltet og USNs Teaching and Learning Center, svært gode forutsetninger for å nå prosjektets mål.
  • Over mange år har lærerutdanningsmiljøet utviklet erfarings- og forskningsbasert kunnskap om hva PfDK (Profesjonsfaglig Digital Kompetanse) for lærere kan være.
  • PfDK handler om å lede læringsprosesser i en digital tid, initiere og samarbeide om endrings- og utviklingsarbeid i skolen og forholde seg til etiske utfordringer relatert til digitalisering av skole og samfunn.
Til toppen