Larvik blir språkkommune

Tildeles 3 millioner kroner for å styrke barnehagens språkmiljø og gjøre elever bedre til å lese og skrive.

 

Larvik kommune har fått innvilget sin søknad om å bli språkkommune, og får 3 millioner kroner i støtte fra Utdanningsdirektoratet til en helhetlig satsing på språk, lesing og skriving i barnehage og skole. Støtten gis over tre semestre fra våren 2019 og ut 2020.

Systematisk språkarbeid.
Gjennom støtten forplikter kommunen seg til å arbeide systematisk og helhetlig for å forbedre barn og unges ferdigheter innenfor områdene språk, lesing og/eller skriving, fra barnehage til fullført grunnskole. Satsingen er del av Språkløyper - den nasjonale strategien for språk, lesing og skriving 2016-2019. Målet er å styrke barnehagens språkmiljø og gjøre norske elever bedre til å lese og skrive.

FAKTA OM LESING

 • 16 prosent av norske 15-åringer ligg på et lesenivå som er under ”kritisk grense”.
 • Guttene skårer lavere enn jentene i lesing.
 • Elever med innvandrerbakgrunn skårer lavere i lesing enn elever med norsk bakgrunn.
 • Barn og elever som strever med språk, lesing og skriving blir ikke alltid oppdaga tidlig nok.
 • Høyt presterende elever får ikke alltid nok utfordringer og støtte. 

Kilde: Skrivesenteret/Lesesenteret

Faglige nettverk
Mye av støtten går til prosjektleder for barnehage og skole som sammen med prosjektgruppen skal utarbeide nye verktøy og metoder for arbeid med språk, lesing og skriving.

Dette skal videreføres og implementeres av barnehage- og skoleledelsen sammen med ressurspersoner i faglige nettverk. 

Nettverkene får også faglig støtte underveis fra Lesesenteret (Universitetet i Stavanger) og Utdanningsdirektoratet.

Styringsgruppen og prosjektgruppen fra kommunen hadde oppstartseminar sammen med representanter fra Utdanningsdirektoratet og Lesesenteret UIS forrige uke.

Sterk sammenheng mellom sosiale og språklige ferdigheter.

– Med midlene fra Utdanningsdirektoratet får vi nå mulighet til å jobbe med lesing og språk på en mer systematisk måte enn tidligere, sier virksomhetsleder Tuva Enger.

– Vi vet at barn trenger språk for sosialt samspill fra tidlig alder. Forskning peker på en svært sterk sammenheng mellom sosiale og språklige ferdigheter. Barn med gode sosiale ferdigheter har også gode språklige ferdigheter. Språk er nødvendig for sosial deltagelse og sosial deltagelse vil bidra til læring av språk.

– Vi ønsker at alle barn og elever på de første skoletrinnene kommer inn i en positiv sirkel i sin språkutvikling. Kommunens strategi «Tidlig innsats» følges og satsingen omfatter barnehage og 1.-4. trinn. Leseplanene som nylig er utviklet for 1.-4 trinn og 5.-7. trinn i Larvik kommune har god sammenheng med den nasjonale strategien.

– Med økonomiske støtte, en dyktig prosjektleder, en kompetent prosjektgruppe, gode lokale nettverk og veiledere fra Universitet i Stavanger og direktoratet tror jeg vi kommer til å lykkes med dette, sier Enger.


INVOLVERTE I PROSJEKTET:

Styringsgruppe: 

 • Virksomhetsleder barnehage Sissel Gro Johnson
 • Virksomhetsleder skole, Tuva Enger
 • PPT-leder. Rikke Janet Hellum

Prosjektgruppe:

 • Prosjektleder: Merethe Vestnes, teamleder 1.-4. trinn Jordet skole
 • Gro Svolsbru, tospråklig fagrådgiver fellesfunksjoner barnehager
 • Åse Lill Evensen, styrer Solstad barnehage
 • Julie Nyegaard Hauger, PP rådgiver
 • Heidi Bjørk, styrer Tun barnehage
 • Lillian Bund Mathisen, kontaktlærer 1. trinn Østre Halsen skole 
 • Jo Arne Ellingsen, rektor Sky skole
 • Mari Boro Abrahamsen, SFO-leder Østre Halsen skole
 • Susanne Skjelfjord Jørgensen, TPO (tilpasset opplæring koordinator) Tjodalyng skole 1.-10 trinn
 • Hilde Rosenblad, teamleder 1.-4. trinn, Kvelde skole
 • Hanne Hellenes, Kvalitetsrådgiver Skole


Utdanningsdirektoratet: Anne Kristine Larsen 

Universitetet i Stavanger, Lesesenteret: Unni Synnøve Fuglestad og Gunn Ofstad

Til toppen