Kjell Jensen blir ny virksomhetsleder for skole

Kjell Jensen er ansatt som virksomhetsleder for skole. Han starter 1. august. 

Kjell Jensen har vært virksomhetsleder for skolene i Færder, med ansvaret for grunnskolene, voksenopplæringen og kulturskolen, fra 2012-2021.

Etter en omorganisering har Kjell fortsatt i Færder kommune som seniorrådgiver/skolefaglig ansvarlig. Kjell har hatt ulike lederoppgaver i skole helt siden 1990.

Kjell er en skoleleder som har vist en tydelig retning for Færderskolene og som har mye erfaring og kompetanse. Han er en skoleleder som er fremoverlent og utviklingsorientert. Kjell er opptatt av å bygge lag og identitet, og løfte alle ledere og medarbeidere. Han har også blikk for det tverrfaglige og tverrsektorielle samarbeidet til beste for barn, unge og deres familier.

- Jeg ser frem til å samarbeide med Kjell og er sikker på at han vil bli en god støttespiller for å videreutvikle skolene sammen med alle de dyktige lederne og medarbeiderne i Larvikskolen, men også bidra godt inn mot det store laget rundt barn, unge og familier, sier kommunalsjef Jan-Erik Norder.

Vi ønsker Kjell Jensen velkommen til Larvik kommune!

Kjell Jensen blir ny virksomhetsleder for skole.
Kjell Jensen blir ny virksomhetsleder for skole.
Til toppen