Kartleggingsprøver for 1. og 3. trinn

Prøvene hjelper skolene og lærerne med å finne de elevene som trenger ekstra hjelp i løpet av de første skoleårene.

Skolen vil i perioden 14.3. – 6.5. (uke 11 – uke 18) gjennomføre Utdanningsdirektoratets kartleggingsprøve i lesing og regning for 1. trinn.

Kartleggingsprøver for 3. trinn gjennomføres høsten 2022. 

Elever som er syke eller fraværende av andre grunner på prøvedagen skal gjennomføre prøven når de er tilbake på skolen.

Det kan innvilges fritak fra prøvene i helt spesielle tilfeller. Søknad om fritak sendes skriftlig fra foresatte til rektor på skolen.

Til toppen