Kartleggingsprøver for 1. - 3. trinn

Prøvene hjelper skolene og lærerne med å finne de elevene som trenger ekstra hjelp i løpet av de første skoleårene.

Skolen vil i perioden 8.3. – 16.4. (uke 10 – uke 15) gjennomføre Utdanningsdirektoratets kartleggingsprøver.

Kartleggingsprøver i lesing og regning gjennomføres for 1., 2. og 3. trinn, og engelsk for 3. trinn. Prøven i engelsk gjennomføres elektronisk, mens de øvrige prøvene blir gjennomført på papir.

Elever som er syke eller fraværende av andre grunner på prøvedagen skal gjennomføre prøven når de er tilbake på skolen.

Det kan innvilges fritak fra prøvene i helt spesielle tilfeller. Søknad om fritak sendes skriftlig fra foresatte til rektor på skolen.

Til toppen