Godt jobba, vi er på rett vei!

For tredje året på rad ser vi framgang for Larvik kommunes femteklassinger i lesing. Her gjør lærerne på 1. - 4. trinn et grundig og godt arbeid for våre elever!

Elevene i Larvikskolen skal vise framgang i resultater på kartleggingsprøver i lesing og antall elever på laveste mestringsnivå skal reduseres.

Grafen i marsipan viser progresjon mot landsgjennomsnittet på 50 skalapoeng.

Lesing er en av Larvikskolens kvalitetsområder og har som mål: Elevene i Larvikskolens skal vise framgang i resultater på kartleggingsprøver i lesing og antall elever på laveste mestringsnivå skal reduseres.  Elevene skal lære å lese i løpet av 1 trinn.

Forskning peker på en svært sterk sammenheng mellom sosiale og språklige ferdigheter. Barn med gode sosiale ferdigheter har også gode språklige ferdigheter. Språk er nødvendig for sosial deltagelse og sosial deltagelse vil bidra til læring av språk. (Kilde: T. Nordahl 2015)

Flere strategier er i bruk som for eksempel digitale verktøy, relasjonsbygging, resultatoppfølging, lesekurs, implementering av leseplan, samarbeid med bibliotek, kvalitet i SFO, to-lærer, pedagogisk vandring og lederutvikling.

Den gode utviklingen ble feiret med kake på avdelingsledermøtet.

Godt jobba, vi er på rett vei
Bildet fra venstre: Thomas Mørk Bjørvik, Cathrine Haakestad, Gjermund Holt, Eva Guii-Larsen, Grethe Ofstad Kulseng, Alexander Thorød, Merethe S. Vestnes, Inger Solum Styrvold, Guro Rimstad, Terje Berglie og Marianne Lovise Almås. Kjetil Vik og Geir Arne Hansen var ikke til stede da bildet ble tatt.
Til toppen