Generelle retningslinjer for skoleskyss og smittevern

Innhold

Informasjon om behandling av søknader om skoleskyss og smitteverntiltak.

Utdanningsdirektoratet og Folkehelseinstituttet har laget trafikklysmodeller for nivåinndeling av smitteverntiltak for skoler, skoleskyss og kollektivtransport. Trafikklysmodellen innebærer at helsemyndighetene avgjør om regioner eller kommuner skal være i kategorien grønn, gul eller rød, og dermed hvilke smittetiltak som til enhver tid skal gjelde. Inntil videre er det nasjonale myndigheter som avgjør hvilken kategori regioner eller kommuner befinner seg i.

Ifølge Utdanningsdirektoratet skal skolene planlegge for en mer normal skolehverdag fra skolesoppstart og skal følge gult nivå i trafikklysmodellen. Det betyr at hele skoleklasser kan være samlet og at alle elever skal få et fulltidstilbud på skolen med ordinære skoledager.
I forbindelse med transport til og fra skolen er det fortsatt viktig at foresatte og elever legger til rette for at så mange som mulig går, sykler eller bruker andre måter å komme seg til eller fra skole på, hvis de har mulighet til det. Elever som må benytte seg av skoleskyss med buss, minibuss eller taxi, kan det. Det er viktig å vise hensyn og følge gjeldene retningslinjer til enhver tid.

Behandling av søknader

VTFK opplever for tiden stor pågang i antall nye søknader om skoleskyss.

Vi forsøker så langt det lar seg gjøre å få behandlet nye saker raskt. Fordi søknadene har kommet inn etter gitte søknadsfrister, vil det nå allikevel ta noe tid å få transportopplegget på plass.

Alle nye søknader som har kommet inn denne uken må forventes en behandlingstid på opptil 14 dager. Det samme gjelder eventuelle endringer i skyss som er godkjent og igangsatt.

 

Til toppen