Fortsatt gult nivå i skole og barnehage

Smittetrykket i Larvik gjør at gult nivå opprettholdes i ytterligere 14 dager.

Larvik kommune har i dag besluttet at gult nivå opprettholdes i skole og barnehage ytterligere 14 dager.

Regjeringen justerte i går nasjonale tiltaksnivå, og det er ikke lenger forskriftsfestet gult nivå i barnehage og på skole. De er allikevel tydelige på at kommunene må gjøre egne vurderinger.

Smittetrykket i Larvik er stigende, og det er mange barn blant de smittede. Dette er den viktigste grunnen til at vi forlenger gult nivå i barnehage og skole, sier kommunalsjef Jan-Erik Norder.

Mål om grønt nivå så fort som mulig

– Gult nivå påvirker barn og unges hverdag i liten grad, samtidig som vi opprettholder viktige smittevernstiltak.

Tiltaksnivået varer i 14 dager.

Vi har et klart mål om å være tilbake på grønt nivå så fort som mulig, avslutter Norder.

  • Åpningstidene i barnehagene vil fortsatt være noe reduserte, åpent fra kl. 07.30 til 16.30.
  • Thor Heyerdahl videregående skole og Larvik læringssenter går over på grønt nivå. 

DETTE ER DE NYE KARANTENEREGLENE

Regjeringens justerte tiltak for skole, barnehage og SFO

  • Ikke lenger forskriftsfestet nasjonalt tiltaksnivå på gult i barnehager, barne- og ungdomsskoler og SFO.
  • Ikke lenger forskriftsfestet nasjonalt tiltaksnivå på rødt i videregående skoler
  • Fortsatt krav om smittevernfaglig forsvarlig drift
  • Nasjonal anbefaling om gult nivå i barnehager og barne- og ungdomsskoler der smittesituasjonen lokalt tilsier det, men kommunene må gjøre egne vurderinger etter den lokale situasjonen.
  • Nasjonal anbefaling om grønt nivå i videregående skoler og i voksenopplæring, men kommunene må gjøre egne vurderinger etter den lokale situasjonen.
  • Jevnlig testing i skoler og barnehager skal i større grad benyttes i områder med høyt smittetrykk.
  • Kommunene bes om å følge utviklingen i smittesituasjonen og justere tiltaksnivået i tråd med utviklingen. Barnehager og skoler må ha beredskap for rask overgang til strengere tiltaksnivå.

SE ALLE TILTAKENE HER

Til toppen