Foreldreundersøkelse i Larvikskolen høsten 2022

Foreldreundersøkelsen gjennomføres i perioden 8.11. - 20.12.22. Foreldre vil motta en SMS med en lenke til å svare på undersøkelsen.

Hovedutvalget for Oppvekst og kvalifisering (HOK) har besluttet å gjennomføre Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse.

Undersøkelsen består av 7 spørsmål som handler om skolemiljø.

  • Dere vil motta en SMS fra avsender "Skolen" med en lenke til undersøkelsen.
  • Det er den som er registrert som hovedforesatt i Visma som vil motta SMS.
  • Foreldre/foresatte må svare en gang pr barn.
  • Foreldre/foresatte må svare sammen for hvert barn.
  • Foreldreundersøkelsen gjennomføres anonymt og personvern er ivaretatt.
SMS i forbindelse med foreldreundersøkelsen i skolen

Om alle svarer for sitt barn så vil vi samlet for Larvikskolen få 5300 svar. Det gir oss et godt utgangspunkt til å arbeid videre med resultatene.

Svarene fra undersøkelsen følges opp på hver skole i løpet av januar 2023, og vil bli behandlet i SU, SMU og FAU.

Takk for at du tar deg tid til å svare!

Til toppen