Foreldreundersøkelse i Larvikskolen høst 2021

Foreldre vil motta en SMS med en lenke til undersøkelsen

Hovedutvalget for Oppvekst og kvalifisering (HOK) har besluttet å gjennomføre Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse.

Undersøkelsen består av 7 spørsmål som handler om skolemiljø.

  • Dere vil motta en SMS fra avsender "Skolen" med en lenke til undersøkelsen.
  • Det er den som er registrert som hovedforesatt i Visma som vil motta SMS.
  • Foreldre/foresatte må svare en gang pr barn.
  • Foreldre/foresatte må svare sammen for hvert barn.
  • Foreldreundersøkelsen gjennomføres anonymt og personvern er ivaretatt.

 

Skjermdump av SMS som blir sendt ut til foreldre. Avsender av SMS er "Skolen".
Skjermdump av SMS som blir sendt ut til foreldre. Avsender av SMS er "Skolen".

Mer informasjon om undersøkelsen her

Om alle svarer for sitt barn så vil vi samlet for Larvikskolen få 5300 svar. Det gir oss et godt utgangspunkt til å arbeid videre med resultatene.

Svarene fra undersøkelsen følges opp på hver skole i løpet av januar 2022, og vil bli behandlet i SU, SMU og FAU.

Hovedutvalget for Oppvekst og Kvalifisering vil også å ta resultatene videre til en konferanse om skolemiljø kommende år.

Takk for at du tar deg tid til å svare!

mvh
Tuva Enger
Virksomhetsleder skole

Til toppen