Forebygging og håndering av utagerende atferd i Larvikskolen

Assistenter/fagarbeidere i skole/SFO samlet på Sliperiet 6. juni 2018.

Det er utarbeidet en veileder for "Hvordan jobbe systematisk for å forebygge og håndtere utagerende atferd i Larvikskolen."

I den forbindelse var våre dyktige og engasjerte assistenter og fagarbeidere i skole og SFO samlet på Sliperiet for en blanding av foredrag og refleksjoner i grupper.

Videre arbeid vil bli fulgt opp på den enkelte skole og SFO.

Program 17.00 – 19.30:

  • Et godt skolemiljø for elever og ansatte i Larvikskolen v/ Grethe Thorød Bergan, faglig rådgiver
  • Et godt samarbeid er forutsetning for å lykkes  v/ Tone Langerud, rektor Frøy skole og Helen Tenvik, ressursteam
  • "Kan de ikke bare ta seg sammen" - hvordan få til gode relasjoner og elever som mestrer v/ Kari Marie Kobro, PPT- rådgiver
Til toppen