En million ekstra til barn og unge i Larvik

Pandemien rammer hele samfunnet, men barn og unge er en av gruppene det knyttes størst bekymring til. Kommunestyret har nå bevilget ekstra midler til målrettede tiltak i Larvik.

I kommunestyremøtet 12.mai vedtok de folkevalgte en ekstrabevilling på 1 million kroner til tiltak rettet mot barn og unge i Larvik.

Kommunalsjef Jan Erik Norder er tydelig på at barn og unge blir hardt rammet av pandemien og at det er behov for særskilte tiltak.

 – Selv om vi nå begynner å se en vei ut av pandemien, er det fortsatt et behov for særskilte tiltak rettet mot barn og unge. Spesielt de mest sårbare barna som av ulike grunner har hatt det ekstra tøft under pandemien, sier Jan Erik Norder.

– Vi er glade for at de folkevalgte nå har bevilget ekstra midler, og en tverrfaglig gruppe har nå startet arbeidet med å utrede hvilke tiltak som skal forsterkes og hvilke nye tiltak vi bør innføre, sier kommunalsjefen

Her er noen av tiltakene som kommunen gjennomfører i 2021:

  • Digitale foreldremøter for ulike grupper (tenåringer, barnehagebarn) 
  • Ekstra E-sport kurs - aspirantkurs.
  • Økt undervisningstilbud på Kulturskolen.  
  • Økt kapasitet - “Inn på Tunet” - Fritidstilbud for søsken eller barn med funksjonshemninger.
  • Systematisering og koordinering av samarbeid på tvers i kommunen for å heve kvaliteten på tiltakene.    
  • Økt kapasitet på miljøarbeidere i Larvik sentrum.
  • Sommerjobbprosjekter
  • Oppretter hjelpetelefoner 
  • Sommerskole 2021 
Til toppen