Digital temakveld om unge og rus

Innhold

Torsdag 4. mai kl 18.00 til 19.30. For foresatte og ungdom fra ungdomsskole og videregående skole.

Vestfold og Telemark fylkeskommune, KORUS Sør, Politiet, Av-og-til og SLT-nettverket av kommunene i «gamle» Vestfold inviterer foresatte og ungdom fra ungdomsskole og videregående skole til digital temakveld om rus torsdag 4 mai kl. 18.00-19.30.

Konferansierene er Kristine Slettom, elevrådsleder Nøtterøy videregående skole og Tobias Bjørndal, FAU Teigar ungdomsskole. Det blir mulighet for å stille spørsmål digitalt under arrangementet.

  • Om serien RUS og undervisningsopplegg til serien v/Kjersti Lekve, VTFK

  • Fuktig forsommer? Alkohol og kokain blant tenåringer i Vestfold og Telemark
    v/Willy Pedersen, sosiolog og forsker på ungdom og rusmidler.

  • Tør å være en kjip forelder! Alkovettorganisasjonen Av-og-til
    v/generalsekretær Ragnhild Kaski.

  • Hva skjer i ungdomsmiljøene i Vestfold? v/politiet.

  • Vær tilstede for ungdom! v/Natteravnene

Teamslenke til møtet finner du her.

Velkommen!

Til toppen