Det store foreldremøte

«Vi må våge å oppdra barna våre. - Hvordan kjipe foreldre skaper robuste tenåringer.» Bli med på digitalt foreldremøte 11.mai kl. 20.00.

Det å være tenåringsforeldre kan være en utfordring. Det å være tenåringsforeldre under en pandemi er enda mer krevende. Larvik kommune ønsker derfor velkommen til foredrag for foreldre med tenåringer i hus.

Foredraget vil streames på Larvik KommuneTV.

Det vil være mulig å sende inn spørsmål både før og under foredraget. Spørsmål kan sendes til egd@larvik.kommune.no

Se foredraget her - Larvik KommuneTV

Tirsdag 11. mai klokken 20.00 vil Line Marie Warholm snakke om:

«Vi må våge å oppdra barna våre - Hvordan kjipe foreldre skaper robuste tenåringer»

Line Marie Warholm er psykolog med bred erfaring fra offentlig psykisk helsevern, fra familievernet, fra privat praksis og fra rettsvesenet. Hun har videreutdanning innen psykoterapi.

Hun er også forfatteren av boken; «Kule kids og foreldre som strever med å slippe taket» og fast spaltist i Aftenposten.

Line Marie Warholm Foto: Astrid Waller

Om boken:

Gi tenåringen frihet!
Foreldrenes vennskap med dagens tenåringer har gått for langt, hevder psykolog Line Marie Warholm. Vi strekker oss alt vi kan for å hjelpe dem med hverdagssysler og vil gjerne skåne dem for alt livets hindringer.
Men er det lurt å være så nær og så beskyttende? Når grensene viskes ut mellom barn og voksne kan det i ytterste konsekvens gjøre dem psykisk syke og helt ute av stand til å løse livets utfordringer. Livredde for å skuffe mamma og pappa vender de i stedet sinnet sitt innover, og blir deprimerte. Er det kanskje på tide å slippe taket?

I denne boken viser Warholm en middelvei: Hun deler råd fra psykologens sofa om hvordan vi kan styrke tenåringens selvbilde uten å være for involvert. Gi dem en frihet som forbereder dem på livet, men samtidig være tilgjengelig på den beste måten.

Til toppen