Det store foreldremøte – Robuste barn og unge

Larvik kommune ønsker velkommen til digitalt foredrag for foreldre og foresatte med barn på 5. trinn og oppover. Foredraget er også åpent for deg som er ungdom. 

Det vil være mulig å sende inn spørsmål både før og under foredraget. Spørsmål kan sendes til egd@larvik.kommune.no

Se foredraget her - Larvik KommuneTV

Torsdag 10. mars klokken 20.00 vil Trygve Børve snakke om belastning og mestring, selvfølelse, og hjernens utvikling i puberteten.

Trygve Børve
Trygve Børve

Trygve Børve er en anerkjent og erfaren psykolog, foredragsholder, kliniker, veileder og programutvikler. Han underviser ved flere universitet, høyskoler og holder kurs for fagpersoner i helsesektor og barnevern, for lærere, kommuner og bedrifter samt  foresatte.

Trygve Børve er opptatt av og underviser i tema knyttet til belastning og belastningshåndtering, nevrobiologisk forståelse av utviklingsskader, tilknytning, kognitiv forståelse og livsmestring. 

Børve har også utviklet DU (Mestringskurs for ungdom) og Tankekraft programmet, og han holder kurs i utviklingstraumatologi for fagfolk innen helse, skole og barnevern. 

Til toppen