Betaling for SFO-opphold krediteres

Larvik kommune krediterer fakturert SFO-opphold for perioden 13. mars til 31. mars.

Regjeringen har vedtatt at man ikke skal betale for SFO-opphold i den perioden det er stengt pga. Koronaviruset.

Fritak for betaling gjelder også barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner, og barn med særskilt omsorgsbehov som har opphold i SFO. 

SFO

Larvik kommune krediterer SFO-opphold for perioden 13. mars til 31. mars. Kreditnota er sendt ut onsdag 25. mars. Tilgodebeløp utbetales bare dersom alle andre regninger er betalt ved forfall. Utbetaling kan ta tid.

Faktura for SFO-opphold blir ikke sendt ut før SFO åpner igjen.  

Til toppen